İstihdam Teşvikleri 2017

0
3901

“İstihdam Sizden, Sigorta ve Vergi Bizden” sloganıyla gündeme gelen “İlave İstihdam Teşviki” hakkındaki bilgilere özet olarak değinelim.

31.12.2017 tarihine kadar özel sektör işverenlerine mevcut çalışanlarına ilave alacakları her bir sigortalı için sigorta ve vergi yüklerini devlet üstleniyor. İşverenlerin; ilave istihdam ettikleri sigortalı için 773 TL tutarındaki prim ve vergi yükümlülükleri devlet tarafından karşılanıyor.

4447 Sayılı Kanun’un Geçici 17. Maddesi’ nde yer alan istihdam teşviki uygulamasına ilişkin sorular ve cevaplarını değerlendirecek olursak:

Teşvikten Kimler Yararlanmaktadır?

İşveren tarafında: Özel sektör iş yerleri yararlanabilir.
İş arayan tarafında: İşe alındığı tarihten önce İŞKUR kaydı olan ve son 3 ay içerisinde işsiz olanlar yararlanabilir.

Teşvikten Yararlanma Koşulları Nelerdir?

  • Teşvikten yararlanacak işverenin 01.02.2017 tarihinden sonra işe aldığı kişinin, İŞKUR kaydının olması ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıyor olması.
  • Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmiş olması.
  • İşveren tarafından ödenmesi gereken sigorta priminin tamamının yasal süresi içinde ödenmesi.
  • İşyerinin SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması.

Teşvikten Hangi Tarihe Kadar Yararlanılabilir?

Teşvik uygulaması 31.12.2017 tarihinde sona erecektir.

2017 Yılında Açılan İşyeri Sahipleri Yararlanabilecekler mi?

Evet, 2017 yılında yeni tescil yapılan işverenler de teşvikten yararlanabilecektir.

İşveren Her Çalışanı İçin Yararlanabilecek mi?

2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak aldıkları, işe alındığı tarihten önce İŞKUR’a kayıtlı olan her çalışanı için yararlanabilir.

Teşvik Miktarı Ne Kadardır?

Yeni işçi başına verilecek teşvik, mevcut çalışana ilave alınacak her bir sigortalı için asgari ücret üzerinden prim ve vergi yükümlülükleri (773 TL) kadardır.

Söz Konusu Teşvikten Yararlanan İşverenler Diğer Teşviklerden Yararlanabilir mi?

İşverenler, bu teşvike konu olan sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamayacaklardır. Ancak bu teşvik harici teşviklerden diğer çalışanları için yararlanma hakları bulunmaktadır.

İşverenin Teşvikten Yararlanmak İçin Nereye Başvurması Gerekmektedir?

Destekten yararlanabilmek için işverenlerin e-Bildirge kanalıyla başvuruda bulunması gerekmektedir. Kapsama giren sigortalılara ilişkin e-Bildirge kanalıyla işverenlerce yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden e-Bildirge sistemi üzerinde “4447 / Geçici 17. Madde İşveren Desteği” menüsü işaretlenmek suretiyle erişilen ekran vasıtasıyla yapılmaktadır.

 

Kaynak: Resmi İşkur Web Sitesi