Sınav Analiz Programı

Okul otomasyonu yazılımımız OYS’ de Ölçme Değerlendirme modülü olarak bulunan yazılımımız, diğer modüllerden bağımsız olarak, Sınav Analiz Programı olarak da kullanılabilmektedir. Kapsamlı olarak, öğrencilerin sınav sonuçlarının hesaplanması, değerlendirilmesi ve raporlaması yapılabilmektedir. Öğrenci, sınıf, kademe değerlendirmelerinin yanında; öğretmen ve eğitmenlerin performans değerlendirmesi de yapılabilmektedir. Tanımlanacak optik form parametreleriyle, her model optik okuyucu cihazla çalışabilecek yapıdadır.

Sınav Analiz Programı sayesinde, yapacağınız deneme sınavlarının sonuçlarını (Optik form verilerini) 3-4 dakika gibi çok kısa bir sürede değerlendirebilir, sınav sonuçlarının dökümünü farklı formatlarda görüntüleyip kağıda basabilirsiniz.

Bu programla, herhangi bir öğrencinin, herhangi bir öğretmen / eğitmenin, herhangi bir sınıfın, tüm okulun ya da sınıftan bağımsız olarak önceden belirlenmiş öğrenci gruplarının (Örneğin 3. sınıfta okuyan kız öğrencilerle erkek öğrencilerin karşılaştırması, A öğretmeninin girdiği sınıflarda B konusunun analiz raporunun alınması vb.), başarı durumunu karşılaştırmalı olarak analiz etmeniz mümkündür.

 

Sınav sonuç bilgileri, sistemden yetkilendirilmiş tüm kullanıcılar tarafından görüntülenebilmektedir. Her bir öğretmen ya da yönetici, kendi kullanıcı adı ve şifresiyle programa giriş yaparak, ölçme ve değerlendirme departmanı tarafından değerlendirilmiş olan sınavların, rapor ve değerlendirmelerine ulaşabilir.

İlgili kişiler, sınav analiz programımızın interaktif raporlama özelliği sayesinde, sınav sonuçları üzerinde, gerçek zamanlı analiz yapabilmektedirler. Kullanıcıya, tek bir öğrenciden tüm okula kadar olan geniş bir yelpazede analiz imkânı sunulmaktadır.

Her geçen gün sayısı artan zengin rapor kütüphanesinin yanında, kullanıcıların kendi tasarladıkları sınırsız sayıda rapor formatını da (Öğrenci karnesi, transkript,not dökümü vb.) sisteme dahil edebilmesi mümkündür.

Sınav analiz programının kullanımı pratiktir. Veri girişlerinin hızlı ve hatasız yapılabilmesi amacıyla sistem kullanıcıyı yönlendirmektedir. Dolayısıyla, yeni bir kullanıcı için 15 – 20 dakikalık temel bir eğitim yeterli olmaktadır.

Sınav sonuçlarını değerlendirme noktasında kullanılan hesaplama formülleri okul tarafından özelleştirilebilmekte veya gerektiğinde revize edilebilmektedir.

Programın “Optik Form Tanımları” menüsünden, elinizdeki optik form evrakının her bir çeşidi için, tek bir tanım yapılması yeterlidir. Farklı sınav tanımları yapılırken, aynı optik form yapısı tekrar tekrar kullanılabilmektedir. Bu sayede, sınav tanımlarının hızlı ve hatasız yapılması sağlanmaktadır.

Programımız, sınav değerlendirme işlemlerinde, optik form okuyucunun ürettiği veri dosyalarını kullanmaktadır. Bu sebeple, her model optik form okuyucu ile programımızı kullanabilirsiniz.

Programdaki “Sınav Tanımları” ve “Cevap Anahtarı Giriş Ekranı” tasarlanırken, hızlı ve hatasız veri girişi amaçlanmıştır. Kazanımlarla birlikte cevap anahtarlarının sisteme girişinin, ilgili öğretmenler tarafından yapılmasına imkan verilmiş; bu işlem de, okulun insiyatifine bırakılmış bir takvime bağlanmıştır. Söz konusu takvim dolduğunda, öğretmenin cevap anahtarı girişi ya da değişiklik yapması sistem tarafından engellenmektedir.

Sınav tanım ekranında, desteklenen oturum sayısı en fazla 6, kitapçık sayısı ise en fazla 5′ tir.

Programın Başlıca Özellikleri

 • Microsoft Excel(XLS, XLSX) veya XML biçimli dosyalardan öğrenci ve öğretmen verilerini programa dahil etme imkanı,
 • Hızlı ve hatasız veri giriş imkânı,
 • Kısa eğitim sonrası kullanım,
 • Öntanımlı sınav sonuç değerlendirme raporları,
 • Kademe, sınıf, şube kategorilerinde esnek değerlendirme ve rapor alma özellikleri,
 • Kazanım Bazlı değerlendirme raporları,
 • TEOG karnesi,
 • Pratik ve hızlı sınav tanımlama imkânı,
 • Sınav tanımlamalarında 6 oturuma ve 5 kitapçığa kadar destek,
 • Değiştirilebilir kazanım tanımları,
 • Cevap anahtarı girişi esnasında, iş yükünü dağıtan ve sorumluluğu öğretmene / eğitmene yükleyen yaklaşım.

Kullanım: İlkokul, Ortaokul, Lise

Soru ve görüşleriniz için, iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz…