Bazı şirketlerin eski, başarısız ürün yönetimi modellerinde kaldığını, etkili ekipler ve başarılı ürünler oluşturmak için rol ve sorumluluk tanımının ne kadar önemli olduğunu her zaman fark edemediklerini görüyorum.

Birçok makalede, ürün yönetimi ve ürün yöneticisi rolünün gerçekte ne olduğunu anlatan yazılar bulabilirsiniz ancak ben başka bir açıdan ürün yönetiminin ne olmadığından bahsetmek istiyorum. Bu yanlış anlamaları dile getirmenin şirketlerin sorunlarının nerede olduğunu anlamalarına ve umarım bu rolü nasıl tanımladıklarına yeniden bakmalarına yardımcı olacağını umuyorum.

Ürün Yönetimi iş durumunu tanımlamıyor.

Bazı ürün yöneticileri, işlerinin sadece bu ürünün neden oluşturulması gerektiğine ilişkin iş vakalarını tanımlamak olduğuna inanırlar. İş vakası önemli mi?Elbette. Çünkü yönetim bunu nereye yatırım yapacağına karar vermek için kullanacaktır. Ancak bu gerçekte ürün oluşumuna katkı sağlayacak etki göstermez. Birçok kuruluşta ürün yöneticisi tarafından iş vakaları oluşturulur ve bunların bir araya getirilmesi istenir. Evet, bu iyidir fakat ürün yönetimi işi ile karıştırmamak gerekir.

Ürün Yönetimi pazar gereksinimlerini tanımlamıyor.

Birçok şirket için, ürün yöneticisinin pazar gereksinimlerini tanımladığını ve mühendislerin bu pazar ihtiyaçlarını karşılamak için bir ürün geliştirdiğini düşünüyorlar. Ürün yöneticisi, pazar gereksinimlerinin yer aldığı bir liste oluşturur ve daha sonra bu gereksinimleri karşılayan ürünü yapmak genellikle mühendis olan kişilere bırakılan bir pratiktir. Bu durum temelde iki sorun ortaya çıkarır.1-    Birincisi “pazar gereksinimleri” olarak adlandırılan kapsam yanlıştır. Pazarların gereksinimleri yoktur. İnsanlar bunu oluşturur. Ürün tanımı yapacak kişinin ise bu insanlar ile doğrudan konuşması gerekir. Eğer mühendis ürünü tanımlayan kişiyse, o kişi gerçek ürün yöneticisidir. 2-    İkinci konu, ürün gerekliliklerinden ayrı olarak “pazar gereksinimleri”nin yanlışlığıdır. Bütün fikir, bir ürün pazarına uyum bulmaktır ve bu hem pazar ihtiyaçlarını hem de teknolojinin yeteneklerini derinlemesine anlamayı gerektirir. Keşif sürecinde, gerçek pazar gereksinimlerini ve bu gereksinimleri başarıyla karşılayan teknik çözümleri tanımlamaya ihtiyaç duyar.

Ürün Yönetimi ihtiyaçları/gereksinimleri toplama değildir

Birçok şirket, özellikle doğrudan satış odaklı organizasyona sahip olanlar, ürün yöneticisinin görevinin müşterilerden veya potansiyel müşterilerden gereksinimleri toplamak, mühendislik için belgelemek ve daha sonra bu gereksinimlerin satış biriminin müşteriye söz verdiği tarihlere kadar teslim edilmesini sağlamak olduğu bir modele sahiptir.

Bu ürün yönetimi değildir. Bu, özel ihtiyaca uygun bir proje yönetimidir. Gerçek ürün şirketleri, müşterilerin çözülmesi gereken sorunları olduğunu bilir, ancak ürün gereksinimlerini dikte edebilecek durumda değildirler. Başka bir deyişle, bir müşteri gereksinimini bir ürün gereksinimiyle karıştırma hatasını yapmazlar.

Bu “gereksinimleri yakalama” veya “gereksinimleri yönetme” anlayışını teşvik eden her şeye karşı dikkatli olmak gerekir. Bu çok hassas ve başarısız ürünlere giden yolları açan önemli bir etkendir.

Ürün Yönetimi proje yönetimi değildir.

Bazı şirketlerde ürün yönetim grubu, özellikle şirket bir bilgi teknolojileri veya özel yazılım mirasına sahip bir yönetim organizasyonuna sahipse ürün yöneticisi, gereksinimleri toplayıp belgeleyen ve projeyi tasarımdan teslimata kadar yöneten kişi olarak kabul edilir. Ancak keşif süreci sadece bir proje planındaki bir görev değildir. Bu, ürün geliştirme sürecinden çok farklı olan kendi sürecidir. Ayrıca, nadiren hem ürün yönetimi (keşif) hem de projeyi seven bireylerin bu süreçte yakından çalıştıklarını gözlemlersiniz.

Ürün Yönetimi ürün pazarlama değildir

Son olarak, ürün yönetimi fiyatlandırma, promosyonlar, konumlandırma, mesajlaşma veya ürün lansman faaliyetleri ile ilgili değildir. Çevrimiçi pazarlama ve müşteri kazanma stratejileri ile de ilgili değildir. Bunların hepsi kritik öneme sahip faaliyetlerdir ve ürün yöneticisi bu etkinliklerin çoğuna girdi sağlayacaktır, ancak bunları ürün yönetimi ile karıştırmaz. Bunlar ürün pazarlama aktiviteleridir, bunun haricinde ise buna adanmış yetenekli bir pazarlama personeline ihtiyacınız olacaktır. Şirket, ürün yöneticisinden de bu sorumlulukları yerine getirmesini istemeyi cazip bulsa da, bu pazarlama temelli faaliyetlerin doğasının keşif temelli faaliyetlerden önemli ölçüde farklı olduğunu ve her ikisinde alanında uzman kişilerle ilerlemek gerektiğinin farkındadır. Yukarıdakilerin aksine, ürün yöneticisi kullanışlı, kullanılabilir, yararlı ve uygulanabilir bir ürünü keşfetmekten sorumludur. Eğer bunu yapabiliyorsa işini yerine getirmiştir, eğer yapmazsa, ürünü oluşturmak ve başlatmak için zaman ve para harcamanın bir anlamı yoktur diyebiliriz.

Şirketiniz yukarıdaki hatalardan herhangi birini yaparsa, bu notu yönetiminize iletin. Ne olacağını görmek için bir sonraki ürününüzde bu rol tanımını yeniden değerlendirip değerlendiremeyeceklerini sorun. Bence keşfe odaklanabiliyorsanız, şirketinize ürün yönetiminin gerçekte ne olduğunu gösterme şansı elde edebilirsiniz.

Behire Tapınç
YTÜ Üniversitesi Matematik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümleri mezunu olup, yine aynı üniversitede, Bilgisayar Mühendisliği / Bilgi Teknolojileri alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. IT sektöründe özel bir firmada "Yazılım Ürün Yöneticisi" olarak çalışmalarına devam etmektedir.