Yazılımcı Motivasyonu Dedikleri…

0
4244

İş hayatında motivasyon, kişi veya kişilerin belirli bir hedefi gerçekleştirmek için sahip oldukları enerji ve istektir. Yazılımcı ise, özellikle bilişim sektöründe faaliyet gösteren  firmaların, belki de en büyük sermaye ve kaynaklarını ifade etmektedir.

Yazılım geliştirme süreçlerini ele alırken Agile mi Waterfall mu uygulasak? Yoksa DevOps kültürüne mi geçsek? Scrum da şu sıralar çok popüler, Kanban’ı da atlamamak lazım… Burada yazamadığım iyi ve başarılı olduğu savunulan, birçok kavrama değinmek mümkün. Ancak, genellikle en son akla gelen, hatta bazen aklımızın ucundan bile geçmeyen çalışan motivasyonu ve mutlululuğu konusu var. Bu konu belki de yazılım geliştirme sürecinde, en az önemsenen konulardan biri.

İstediğiniz kadar çevik olun, istediğiniz kadar iyi kod yazın, yazdırın, eğer çalışan motivasyonunu sağlayamıyorsanız, başarılı bir yazılım geliştirme sürecinizin olması pek mümkün değildir. Siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın, mutsuz ve motivasyonu düşük yazılımcı iyi işler çıkaramaz.

Peki bu yazılımcı motivasyonunu nasıl sağlayabiliriz?

Çevremde gözlemlediklerimden, yazılımcı arkadaşlarımın ortak görüşlerinden ve kendi tecrübelerimden edindiğim, aslında meslek ve görevden bağımsız her çalışan için de geçerli olduğunu düşündüğüm,  şu maddeleri sıralayalım:

  • Kendini geliştirme imkanları sunun ve kendini geliştirebildiğini hissettirin.
  • Kendisinin değerli olduğunu hissettirin.
  • Başarılarını takdir edin.
  • Eğer gerçek anlamda yaptıkları işlerle ilgili bilgi birikimi ve tecrübeniz yoksa, ahkam kesmeyin.
  • Sorumluluk verin, şirket içi hiyerarşide yükselterek ödüllendirin.
  • Yazılımcı çalışanlarınızın sosyalleşmelerine destek olacak etkinlikler önerin veya planlayın.
  • Eğer iş yapınız buna müsait ise, esnek çalışma saatleri imkanı sunun.
  • Çalışma ortamının gerginlik yaratmayacak ve dikkat dağıtmayacak bir yapı ve görünümde olmasını sağlayın.
  • Gerek çalışma şartları, gerek ücret, gerek ekip içi arkadaşlık, gerek iş tatmini gibi…

Gerek çalışma şartları ve ekip içi iletişim, gerekse ücret ve diğer mesleki tatminler konuları  başta olmak üzere, daha sayabileceğimiz birçok konuda takım üyelerini beslemek başarıyı getiren temel unsurlardır. Bu konuyu gündemde tutmayan ya da gereken önemi vermeyen IT sektörünün, bazen çok önemli bir ekip üyesini, kayda değmeyecek sebeplerle elden kaçırmasının maliyeti, tahminlerin çok üzerinde olabiliyor.

Bana sorarsanız, çalışanlara adil olanaklar sağlamak ve samimi olmak, burada en önemli kriterlerden bir tanesidir. İşler bir şekilde yürür ancak, turnover’ın çok fazla olduğu IT sektöründe, tecrübeyi elde tutmak rekabet avantajı sağlayacaktır.

 

Behire Tapınç
YTÜ Üniversitesi Matematik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümleri mezunu olup, yine aynı üniversitede, Bilgisayar Mühendisliği / Bilgi Teknolojileri alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. IT sektöründe özel bir firmada "Yazılım Ürün Yöneticisi" olarak çalışmalarına devam etmektedir.